SKGE 
Jaarverslag 2018


Voorwoord

Jiske Prinsen
Directeur SKGE


Lees verder >

SKGE 
Jaarverslag 2018


Voorwoord

Jiske Prinsen
Directeur SKGE

Lees verder >


Jaarcijfers
Klachten &
Geschillen

Lees verder >


'Een geschil doet ook veel
met de zorgverlener'

Femke Ruitenbeek
promovendus/onderzoeker
letselschadepraktijk


Lees verder >'Met elkaar praten
is de beste manier om
klachten op te lossen'

Jost van Duurling,
voorzitter raad van toezicht SKGE


Lees verder >Financiële
verantwoording


Lees verder >


SKGE / LHV congres
Klachten, geschillen en claims

Save the date
Donderdag 14 november 2019